Πηγή

Αγιοκατάταξη

Απόσπασμα από τον Πρόλογο του Εκδότου του βιβλίου

Η Αγιοκατάταξις του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου