Αγρυπνία στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων

Εισόδια Υπεραγίας Θεοτόκου

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 θα τελεσθεί Αγρυπνία 
στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων
επί τη εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου

Έναρξη: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 21:00
Λήξη: Τρίτη 21 Νοεμβρίου 00:15