Αγρυπνία στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων

Αγρυπνία στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων

Εισόδια Υπεραγίας Θεοτόκου

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 θα τελεσθεί Αγρυπνία 
στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων
επί τη εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου

Έναρξη: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 21:00
Λήξη: Τρίτη 21 Νοεμβρίου 00:15