Αγρυπνία στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων

Αγρυπνία στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

από τις 21:00 έως τις 00:30

θα τελεσθεί Αγρυπνία

στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων