ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΕΔΡΑ

Το Ησυχαστήριο εδρεύει στην Αθήνα

και υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

 

Στην έδρα του στην Αθήνα δεν γίνονται δεκτές επισκέψεις.

ΜΕΤΟΧΙ

Το Μετόχι του Ησυχαστηρίου βρίσκεται στο Μήλεσι της Κοινότητας Μαλακάσας του Δήμου Ωρωπού.

 

Τα κτίρια του Μετοχίου του Ησυχαστηρίου άρχισαν να κτίζονται το 1981 και προχώρησαν σταδιακά. Ο Ναός θεμελιώθηκε στις 26-2-1990 κατόπιν αδείας του επιχωρίου Μητροπολίτου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. 

 

Το Μετόχι δεν μπορεί να φιλοξενήσει άτομα για διανυκτέρευση.