Η Επικοινωνία

με το Ησυχαστηριο

(+30) 22950 98261

ΤΘ 17, ΜΗΛΕΣΙ

19015 ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ

info@porphyrios.org