Μνημόσυνο πατρός Δανιήλ Γούβαλη

Μνημόσυνο πατρός Δανιήλ Γούβαλη

Το Σάββατο 9 Ιουλίου

 

μετά την Θεία Λειτουργία,

 

θα τελεσθεί το Μνημόσυνο

 

του πατρός Δανιήλ Γούβαλη