ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στο Ησυχαστήριο τελούνται Βαπτίσεις κατ' εξαίρεση, προς εκπλήρωση τάματος.

Για το οριστικό κλείσιμο της Ημερομηνίας της Βαπτίσεως απαιτείται να προσκομίσουν οι Γονείς (και όχι τρίτο άτομο) στον Ιερέα του Ησυχαστηρίου

  • Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του Παιδιού.
  • Έγγραφη Άδεια από τον Ιερέα της Ενορίας τους, που να επιτρέπει να τελεστεί η Βάπτιση στο Μοναστήρι.
  • Τις Ταυτότητες τους (φωτοτυπία). Την ημέρα της Βαπτίσεως πρέπει να προσκομίσουν τις πρωτότυπες. 

Ο/Η Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:

  • Πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως ή Πιστοποιητικό Βαπτίσεως απ’ όπου θα προκύπτει ότι είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως σε περίπτωση που είναι άγαμος/-η.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου σε περίπτωση που είναι παντρεμένος/-η απ’ όπου θα προκύπτει ότι έχει τελέσει Θρησκευτικό Γάμο.