Ο Άγιος Πορφύριος περί Αντιχρίστου

Ο Άγιος Πορφύριος περί Αντιχρίστου

Αποσπάσματα από το βιβλίο Ανθολόγιο Συμβουλών

με τις σχετικές Συμβουλές του Αγίου Πορφυρίου