ΔΕ
ΤΡ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΑ
ΣΑ
ΚΥ
1

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

2

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

3

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

4

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

5

Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός

6

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Όρθρος κ Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Εσπερινός

7

Όρθρος κ Θεία Λειτουργία

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

8

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

9

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

10

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

11

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

12

Εσπερινός κ Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

13

Εσπερινός

14

Όρθρος κ Θεία Λειτουργία

Πανηγυρικός Εσπερινός

15

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Όρθρος κ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

16
17
18
19
20

Εσπερινός

21

Όρθρος κ Θεία Λειτουργία

22
23

Όρθρος κ Θεία Λειτουργία

24
25
26
27

Εσπερινός

28

Όρθρος κ Θεία Λειτουργία

29
30
31
1
2
3
4