ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ

Το Ησυχαστήριο είναι ανοικτό για επισκέψεις

από τις 9 πμ έως τις 2 μμ

και από τις 4 μμ έως τις 8 μμ

 

Τις Κυριακές και τις ημέρες που τελούνται πρωινές Ακολουθίες

είναι ανοικτά από τις 7 πμ.

 

Κατά τις ημέρες που τελούνται εσπερινές ή νυκτερινές Ακολουθίες,

το Ησυχαστήριο κλείνει μετά το πέρας των Ακολουθιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το

Πρόγραμμα Ακολουθιών