ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

 

Με  απόφασιν  της  Ιεράς  Συνόδου  του  Οικουμενικού  Πατριαρχείου, η οποία ελήφθη ομοφώνως στις 27 Νοεμβρίου του 2013 ο Καυσοκαλυβίτης ιερομόναχος Πορφύριος Μπαϊρακτάρης κατετάγη εις τους τιμωμένους επ’ Εκκλησίαις αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η ανακοίνωσις της ανωτέρω αποφάσεως εχαροποίησε τους πιστούς, διότι αποτελούσε ικανοποίησιν ενδομύχου επιθυμίας αυτών.

 

Όπως έγραψε ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ναυπάκτου και αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος εις το περιοδικόν της μητροπόλεώς  του  Παρέμβαση  (τεύχος  208,  Νοεμβρίου  2013), ούτος είχεν υποβάλει διά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αίτημα προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον όπως συγκαταλεχθεί μεταξύ των αγίων ο Γέρων Πορφύριος.

 

Το Οικουμενικόν όμως Πατριαρχείον εστηρίχθη κυρίως εις το γεγονός ότι ο Γέρων Πορφύριος κατά την ημέραν της κοιμήσεώς του ήτο αγιορείτης ιερομόναχος εγγεγραμμένος εις το μοναχολόγιον  της  ιεράς  μονής  Μεγίστης  Λαύρας,  γέρων  διά κανονικού ομολόγου της εν Καυσοκαλυβίοις καλύβης του Αγίου Γεωργίου και ως εκ τούτου ιερομόναχος υποκείμενος εις την άμεσον πνευματικήν δικαιοδοσίαν αυτού.

 

Η εν λόγω απόφασις της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αιφνιδίασε και το Ησυχαστήριόν μας, το οποίον συμφώνως  με  την  κατά  τα  προηγούμενα  έτη  εφαρμοσθείσαν τακτικήν είχε προγραμματίσει το ετήσιον μνημόσυνον του Γεροντος Πορφυρίου διά την Κυριακήν 1 Δεκεμβρίου 2013 και είχε γνωστοποιήσει ευρέως τον προγραμματισμόν αυτόν. Επειδή δε αρκετοί χριστιανοί ήρχοντο εις το Ησυχαστήριον κατά τα προηγούμενα έτη την 2αν Δεκεμβρίου, ημέραν της κοιμήσεως του Γέροντος Πορφυρίου, είχε προγραμματισθεί όπως τελεσθεί κατ’ αυτήν θεία λειτουργία προς εξυπηρέτησιν των χριστιανών, οι οποίοι θα ήρχοντο εις το Ησυχαστήριον με την ελπίδα ότι το μνημόσυνον αυτού θα ετελείτο κατ’ αυτήν.

 

Μόλις ανεκοινώθη το μεσημέρι της 27ης Νοεμβρίου 2013 η απόφασις της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της αγιοκατατάξεως του γέροντος Πορφυρίου, μας εγνωστοποιήθη τηλεφωνικώς. Αμέσως επήγαμε εις τον ιερόν ναόν και, αφού εκτυπήσαμε τις καμπάνες πανηγυρικά, εψάλαμε συγκινημένες το απολυτίκιον του Αγίου Πορφυρίου από την ακολουθίαν αυτού, την οποίαν είχε γραψει από του έτους 1988 ο θεολόγος και φιλόλογος Λυκειάρχης Ευάγγελος Χρήστου Καραδήμος. Συνέπεσε μάλιστα να ευρίσκονται εις τον ναόν εκείνη την ώρα μερικοί Σέρβοι κληρικοί και μοναχοί, οι οποίοι  έκπληκτοι  επληροφορήθησαν  το  γεγονός  και  ειδοποίησαν περί αυτού τους γνωστούς των εις την Σερβίαν. Ο θεοφιλέστατος επίσκοπος  Μπάτσκας  και  Νόβι  Σαντ  κύριος  Ειρηναίος,  ευθύς  ως επληροφορήθη  την  αγιοκατάταξιν  του  Γέροντος  Πορφυρίου  από γνωστόν του πρόσωπον εν Ελλάδι, εκάλεσε τους φοιτητάς εις το παρεκκλήσιον της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου και ετέλεσε την πρώτην ειδικήν τελετήν επί τη αγιοκατατάξει νέου αγίου.

 

Σε λίγο άρχισαν να καταφθάνουν συγχαρητήρια τηλεφωνήματα από διαφόρους πιστούς και, όπως μας έλεγαν, σε πολλές εκκλησίες χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες.

 

Ως ήτο φυσικόν, το προγραμματισμένον διά την 1ην Δεκεμβρίου 2013 μνημόσυνον του Γέροντος Πορφυρίου δεν ετελέσθη και η λειτουργία της Κυριακής αυτής ετελέσθη πανηγυρικώς με προσέλευσιν πλήθους πιστών, τα δε κόλλυβα του μνημοσύνου ευλογήθηκαν ως κόλλυβα του αγίου, κατά την εκκλησιαστικήν τάξιν.

 

Η λειτουργία της Δευτέρας, 2 Δεκεμβρίου 2013, ήτο η πρώτη λειτουργία εις μνήμην του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και προσήλθε εις αυτήν μέγα πλήθος πιστών. Η λειτουργία αυτή μετεδόθη υπό του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε της Ασπροβάλτας του νομού Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλίαν αυτού, ενώ η λειτουργία της 1ης Δεκεμβρίου μετεδόθη από τον ραδιοφωνικόν σταθμόν της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσης με πρωτοβουλίαν αυτού.

 

Επηκολούθησαν  λειτουργίες  πανηγυρικές  εις  την  γενέτειραν του αγίου, το χωρίον άγιος Ιωάννης Ευβοίας, και εις την ιεράν μονήν του αγίου Χαραλάμπους Αυλωναρίου και εις άλλες εκκλησίες.

 

Σε ελάχιστο χρόνο εθεμελιώθη ο πρώτος εν Ελλάδι ιερός ναός επ’ ονόματι του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου εις την περιοχήν του Ηρακλείου Λαγκαδά. Έκτοτε αι εκδηλώσεις, αι ομιλίαι, αι ραδιοφωνικαί εκπομπαί, τα δημοσιεύματα σε περιοδικά και εφημερίδες και το Διαδίκτυον πληθαίνουν συνεχώς.

Πηγή

Αγιοκατάταξη

Απόσπασμα από τον Πρόλογο του Εκδότου του βιβλίου

Η Αγιοκατάταξις του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου