Παιδική Ηλικία - Εύβοια - Άγιος Χαράλαμπος - Πολυκλινική